Henri Van den Bossche, Notaris te Buggenhout

 

Henri Van den Bossche

Notaris te Buggenhout

In de context van "erfgenamen" vindt u op notaris.be nog volgende 40 artikels.

Vorige 1 2 Volgende

1 Welke erfgenamen worden in ons erfrecht beschermd?
Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie

2 WORDEN KINDEREN UIT EEN EERSTE HUWELIJK BENADEELD ALS U HERTROUWT?
U heeft kinderen uit een vorige relatie en wenst nu te trouwen met een nieuwe partner. Wat gebeurt e

3 Wetswijziging begunstigde van een levensverzekering
Vanaf 5 maart 2014 wordt het opletten geblazen voor mensen met een levensverzekering met kapitaal bi

4 Erven: ontdek de nieuwe brochure
Wie zijn volgens de wet je erfgenamen? Moet je een erfenis sowieso aanvaarden? En kan je je erfgena

5 Nieuwe regels bij internationale nalatenschappen: het nadenken waard
Jaarlijks worden ongeveer 450.000 nalatenschappen verdeeld met een internationaal karakter. Internat

6 Nieuw in Huwen en samenwonen
Vroeger was trouwen de norm, maar vandaag is dat lang niet meer het geval. De cijfers van de wetteli

7 De hervorming van het erfrecht: grotere vrijheid om uw nalatenschap te regelen
Het federaal parlement heeft op donderdag 20 juli 2017 een wet tot hervorming van het burgerlijk erf

8 Wat je moet weten over het nieuwe erfrecht
Het nieuwe erfrecht is een feit! Vandaag in het Belgisch Staatsblad: de hervorming van het erfrecht,

9 Mijn vermogen, mijn kinderen...mijn keuze?
Als mensen een lijstje zouden moeten maken van dé belangrijkste zaken in hun leven, dan staat

10 Erven: nieuwe brochure beschikbaar!
Alles wat je moet weten over je erfenis, incl. de nieuwigheden die op 1 september 2018 in werking tr

11 Waarom is het nuttig om je erfenis voor te bereiden?
Je erfenis: niet meteen leuk om over na te denken, maar wel nuttig. Wat kan je zoal regelen en hoe (

12 Mijn partner is overleden. Wat met de lopende facturen en domiciliëringen?
Wanneer een partner overlijdt, staat de wereld even stil voor de langstlevende partner. De regeling

13 Kan ik met een erfovereenkomst mijn nalatenschap op voorhand verdelen?
Sinds 1 september 2018 kunnen erflaters en erfgenamen, onder strikte voorwaarden, erfovereenkomsten

14 Erfrecht: wat als u geen kinderen heeft?
Indien u geen kinderen heeft, is het belangrijk om na te gaan en vast te leggen wat er met uw vermog

15 Wie erft van jou als je geen partner of kinderen hebt?
Erven associëren de meeste mensen met iets dat tussen ouders en hun kinderen gebeurt. Maar vele

16 Ontdek onze vernieuwde brochure ‘Erven’!
Erven is vandaag meer dan ooit een actueel thema. Iedereen wordt er vroeg of laat mee geconfronteerd

17 Welke erfgenamen zijn in ons erfrecht beschermd? Onze notaris legt het uit!
Je kinderen, je partner, je vrienden... Iedereen heeft mensen die nauw aan het hart liggen. Maar wie

18 Akte van bekendheid
Een akte van bekendheid is een authentiek document die de rechthebbenden van een nalatenschap aandui

19 Voorbehouden (of reservataire) erfdeel
Dit is het deel waarop bepaalde erfgenamen (zoals de kinderen of echtgenote) altijd minstens recht o

20 Reservataire (of voorbehouden) erfdeel
Voorbehouden erfdeel of reserve. Het deel waarop bepaalde erfgenamen altijd minstens recht hebben. I

21 Beschikbaar gedeelte
Het beschikbaar gedeelte is het deel van het vermogen waarover de overledene vrij mag beschikken in

22 Reserve
De reserve is het wettelijk erfdeel dat bepaalde in de wet opgesomde erfgenamen (kinderen, de langst

23 Wettelijke terugkeer
Bij een schenking door ouders aan hun kind komen de geschonken goederen, onder bepaalde voorwaa

24 Erfgenaam
De persoon die een erfenis door versterf of uiterste wil geheel of gedeeltelijk verkrijgt.

25 Beding van aanwas
Een beding van aanwas is een overeenkomst tussen partijen waarbij bedongen wordt dat bij een toevall

Vorige 1 2 Volgende